Personalitzi l’SPD® Venalink amb el seu logo i les seves dades

Podem personalitzar qualsevol format del nostre SPD® amb el logo, el missatge i les dades de la seva farmàcia.
En les fotos veiem, per aquest ordre, els SPD® Venalink amb la targeta personalitzada per al Grup SANIFARMA, per a la Farmàcia Madrid i per a la Farmàcia Villamil. A continuació, veiem l’SPD® Cub Venalink personalitzat per al PCAF (Programa d’atenció farmacèutica a pacients crònics) i l’SPD® MiniCub per al CONCYL (Consell de Col·legis Professionals Farmacèutics de Castella i Lleó).


DEMANI’NS INFORMACIÓ


personalizacion_spd
personalizacion_farmacia_madrid
personalizacion_spd copia
personalizacion_pcaf_cubo
personalizacion_concyl_minicubo