L’eficàcia dels Sistemes Venalink

La confiança dipositada per totes aquelles farmàcies que ens han recolzat des dels nostres inicis a Espanya el 1998, ha sigut una peça fonamental per a poder involucrar-nos en projectes (tant nacionals com internacionals) que demostraran l’eficàcia dels Sistemes Personalitzats de Dosificació (SPD) Venalink:


CONCYL (Consell de Col·legis Farmacèutics de Castella i Lleó). 2015-16
Projecte Dioscórides.

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA. 2014-15
Programa d’atenció farmacèutica a pacients crònics.

COF BARCELONA – HOSPITAL DE BELLVITGE. 2011
Adherència al tractament immunosupressor en pacients receptors de transplantament renal. Estudi FAR-TIS-2011-01.

COF BARCELONA. 2010
Riscarfarm. Avaluació de l’efectivitat i valor econòmic intrínsec d’una intervenció d’atenció farmacèutica en pacients polimedicats amb risc cardiovascular.

COF GUIPÚSCOA. 2008
Intervenció des de la farmàcia comunitària a pacients atesos als serveis d’ajuda domiciliària municipal.

COF MADRID – CONSEJERÍA DE SANIDAD. 2005
Programa d’ajuda al pacient ‘polimedicat’.

SANIFARMA, NAVARRA. 2004
Avaluació del grau de satisfacció de pacients usuaris de l’SPD Venalink.

UNIVERSITAT DE BARCELONA (Facultat de Farmàcia). 2002
Validació tècnica del sistema Venalink.

UK
2009. Bath University. Test d’estabilitat.
2009. John Moore University, Liverpool. Test d’estabilitat.
2011. Hope University, Liverpool. Impacte econòmic de la inclusió de l’SPD Venalink en un programa per a millorar l’adherència al tractament.

Suïssa
2010. Universitat de Basilea (Facultat de Farmàcia en col·laboració amb Laboratoris Roche). Measurement of dosage time consistency.