Venalink Comunic@

L'ajudem a comunicar els avantatges
del Servei SPD Venalink

Segons el document Estratègia d’Actuació Polític-Professional del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, l’SPD ha de ser un servei universal des de la voluntarietat del pacient. Això implica que ha de donar-se a conèixer per la societat a través de campanyes de difusió i comunicació.
Per a això, a més de conèixer i saber oferir aquest servei d’SPD al pacient, és important comptar amb els materials promocionals adequats. VENALINK proporciona aquests elements promocionals i dona el suport a la Farmàcia per a dissenyar l’entrevista inicial necessària.

como promocionar el spd venalink
Venalink Comunic@

Material per a la Farmàcia

Pòster i leaflets, ideals per a donar a conèixer el Servei del Sistema Personalitzat de Dosificació als pacients que poguessin necessitar-lo.

como promocionar el spd venalink
Venalink Comunic@

Posts per a Xarxes Socials

Posts per a Facebook o Instagram i Reel per a Instagram ja dissenyats, amb suggeriments del text a publicar i de paraules clau que facilitin la seva difusió.

M'interessa
Venalink Comunic@

Posi's en contacte amb nosaltres si creu que qualsevol d'aquests elements pot resultar-li d'ajuda.

Llegeixi la nostra Política de Privacitat.